Blog

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ NA AUCIE ELEKTRYCZNYM

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ NA AUCIE ELEKTRYCZNYM

Czy myśląc o realnych oszczędnościach wynikających z zakupów auta elektrycznego, powinniśmy skupiać się wyłącznie na względnie niskich kosztach przejazdów?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, po ilu latach koszt zakupu auta elektrycznego zwróci się kupującemu. Badania przeprowadzone przez Cap HPI, ekspertów zajmujących się danymi samochodowymi dowodzą, że po przejechaniu ok. 100 000 wydatki zmniejszają się o 23 % w stosunku do kosztów utrzymania samochodu benzynowego. Szacunkowo koszt 1 kilometra przejechanego elektrykiem może być nawet 50% tańszy niż kilometr przejechany autem spalinowym, a realna oszczędność sięga nawet 15 000 zł.

Nowy rozdział w dziedzinie rozwoju elektromobilności w Polsce pojawił się wraz z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Regulacje prawne tej ustawy obejmują:

  • dofinansowania rządowe na zakup samochodów elektrycznych. W budżecie na 2020 rok na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przewidziano kwotę 310,92 mln złotych. Wysokość jednorazowego dofinansowania ma wynosić 30% ceny zakupu nowego auta elektrycznego, pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 125 000 zł.
  • brak akcyzy oraz większe odpisy amortyzacyjne dla samochodów elektrycznych. Cena samochodu zostanie pomniejszona o kwotę akcyzy wynoszącą 3,1 % wartości auta, co w praktyce oznacza spore oszczędności. Ulga dotyczyć będzie też odpisów amortyzacyjnych- powiększonych z 20 000 do 30 000 euro
  • bezpłatne parkowanie od 22 lutego 2018 roku i możliwość poruszania się po buspasie, które dotyczy tylko pełnych elektryków- hybrydy zatem nie dostąpią tego przywileju, obowiązującego do końca 2025 roku.

Podsumowując, nie tylko optymalizacja kosztów utrzymania, ale liczne profity mogą w przyszłości całkowicie zmienić mapę elektromobilności na świecie. Ich posiadacze, czynnie kreując rynek „elektryków”, realnie i odpowiedzialnie wspomagają środowisko przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy- niższy koszt przejechanego kilometra, bezpłatne parkowanie, zwolnienia z akcyzy i ulgi podatkowe, dotacje na zakup oraz czasu- poruszanie się po buspasach.