Blog

DOPŁATA DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO W PROGRAMIE „ZIELONY SAMOCHÓD”

DOPŁATA DO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO W PROGRAMIE „ZIELONY SAMOCHÓD”

Dopłata do samochodu elektrycznego w programie „Zielony samochód”

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz ochrony Środowiska z zaplanowanym budżetem na ponad 140 mln złotych ruszyły z trzema nowymi programami wspierającymi elektromobilność w Polsce, to „Zielony Samochód”, „e-Van” i „Koliber”.

  1. Zielony Samochód – program przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla którego zarezerwowano 37,5 mln złotych, a planowanym celem jest wprowadzenie na rynek co najmniej 2 tys. elektrycznych samochodów osobowych w latach 2020-2022. Maksymalna kwota dopłaty to 18,5 tys. zł, a maksymalna cena pojazdu to 125 tys. brutto. Należy pamiętać, że osoby korzystające z w/w dofinansowania przez 2 lata nie mogą zakupionego auta wykorzystywać w prowadzeniu nie tylko działalności gospodarczej, ale i rolniczej.

  1. E-Van , czyli dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego. Na program przewidziano 70 mln złotych, planując wprowadzenie 1 tys. dostawczych samochodów ekologicznych z jednorazową dopłatą do 70 tys. zł oraz do 5 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych) na nabycie punktu ładowania o mocy do 22 kW.

  1. Koliber – taxi dobre dla klimatu- ostatni z programów ministerstwa dotyczy wsparcia zakupu elektrycznych taksówek, a ubiegać mogą się o nie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Z przeznaczonych 40 mln na zakup/leasing auta elektrycznego i punktu ładowania można otrzymać dotację na 20% kosztów kwalifikowanych, czyli do 25 tys. zł przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu, który wraz z montażem stacji ładowania nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Ministerstwo podkreśla, że tak kompleksowe wsparcie to sposób na ograniczenie emisji CO2, skuteczne poprawienie wątpliwej jakości powietrza w Polsce, obniżenie hałasu emitowanego przez samochody spalinowe oraz znaczne zmniejszenie wykorzystywanej energii i paliw w transporcie.

Wspieramy i popieramy.