Blog

Bezzwrotne dotacje na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych

Bezzwrotne dotacje na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych

Ruszył Program wsparcia infrastruktury ładowania.

870 milionów złotych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania wodoru. Nabór wniosków w programie pn.: „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” rozpoczyna się już 7 stycznia 2022 roku. To dzięki temu programowi ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania elektryków oraz 20 stacji wodoru.

Dla kogo dofinansowanie do stacji ładowania samochodów elektrycznych (EV).

Wsparcie rozwoju sieci dystrybucyjnej ma formę bezzwrotnej dotacji, z której skorzystać mogą samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni.

Należy pamiętać, że aby otrzymać dofinansowanie stacje niepubliczne powinny posiadać moc minimalną 22 kW, zaś ogólnodostępne minimum 50 kW.

Rozwój infrastruktury sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

1 miliard złotych NFOŚiGW przeznaczy na dodatkowy program finansowany z funduszu modernizacji pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” dedykowany Operatorom Systemu Dystrybucyjnego przeznaczony na budowę i rozbudowę około 4000 km napowietrznych i podziemnych linii elektroenergetycznych oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo – rozdzielczych.

Nowoczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz kompleksowe rozwiązania infrastruktury parkingowej.

Proponowane wsparcie finansowe to doskonały moment, aby zdecydować się na zakup stacji ładowania od Power EV proponującej rozwiązania oparte na autorskich projektach realizowanych kompleksowo. Power EV stacje ładowania pojazdów to niezawodne, nowoczesne, bezpieczne ładowarki samochodów elektrycznych dedykowane zarówno odbiorcom indywidualnym jak i publicznym. Systemy dostarczane przez Power EV zawierają pełną infrastrukturę parkingową (w tym automatyczne blokady, progi bezpieczeństwa, a także znaki poziome i pionowe), panel do zarządzania ładowarkami komercyjnymi i aplikacja dla użytkowników indywidualnych.