Blog

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm

Od 22 listopada 2021 rozpoczął się oczekiwany przez przedsiębiorców, samorządy, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolników indywidualnych oraz kościoły i inne związki wyznaniowe program wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych i tych napędzanych wodorem. Dotacja obejmuje samochody osobowe oraz dostawcze, a także pojazdy kategorii L. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września 2025 lub do wyczerpania budżetu.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kolejnej odsłonie programu „Mój elektryk” przeznacza na projekt o 200 mln złotych więcej niż w poprzednich edycjach (w sumie 700 mln zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Nowością w programie jest możliwość zwalniająca organizację z wysokich kosztów początkowych poprzez leasingowanie dotacji na ratę i opłatę wstępną.

Jaka jest wysokość dotacji?

Bez względu na formę finansowania pojazdu na prąd (zakup, leasing, najem) warunki wsparcia są takie same.
Dla firmowych elektryków osobowych fundusz przewiduje dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, jeśli deklarowany przebieg roczny auta elektrycznego wyniesie co najmniej 15 tys. kilometrów, a dla elektrycznych aut dostawczych dotacja w zależności od przebiegu rocznego wynosi do 50 000 zł lub do 70 000 zł, maksymalnie do 20% lub do 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Dodatkowe wsparcie proponowane przez NFOŚiGW to 4000 zł, ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych dla elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych.


O czym należy pamiętać?


Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.


Jak wnioskować?


Wnioski o dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie na www.gwd.nfosigw.gov.pl. Złożenie dokumentu jest proste, szybkie i intuicyjne. Plusem generatora jest również możliwość korzystania z uproszczonego schematu oceny finansowej i ustanowienia zabezpieczeń. Pierwszym partnerem NFOŚiGW w udzielaniu dopłat do leasingu „elektryków” jest Bank Ochrony Środowiska S.A.