Blog

RODZAJE WTYCZEK DO ŁADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH PRĄDEM PRZEMIENNYM

RODZAJE WTYCZEK DO ŁADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH PRĄDEM PRZEMIENNYM

Obcowanie z samochodem elektrycznym, prócz oczywistych przyjemności i komfortu, ściśle wiąże się także z obowiązkiem ładowania go poprzez złącza i wtyki, których mamy kilka rodzajów.

Na rynku jest już kilkadziesiąt modeli elektryków powstających równolegle w Europie, Japonii, Chinach i USA, czego efektem są niejednakowe i niekompatybilne standardy ładowania.

Zanim zaczniemy, należy pamiętać, że bezpośrednie ładowanie elektryka prądem stałym DC daje szybsze efekty niż prądem przemienny AC. Prąd zmienny AC, płynący w naszych gniazdkach, zanim zapełni baterie naszej maszyny musi zostać przetworzony na DC w transformatorach, konwektorach lub zasilaczach mocy. Stacje DC o mocy 50-100 kW, spotykane najczęściej na dużych parkingach i klasycznych stacjach benzynowych w obrębie szybkich tras i autostrad, pozwalają naładować samochód elektryczny w czasie do 60 minut.

1. ŁADOWANIE SAMOCHODÓW PRĄDEM ZMIENNYM AC TYP 2

To najbardziej obecnie popularne gniazdo ładowania; większość europejskich elektryków tym właśnie rodzajem złącza się posługuje. Niesie ono ze sobą wiele korzyści, m.in. występuje w jedno lub trójfazowym prądem i dostarcza moc 22kW, elektrozaczepy znajdujące się po stronie gniazda ryglują te wtyczki co utrudnia jej uszkodzenie przez osoby postronne. W konstrukcji gniazda typu 2 wykorzystano standard ładowania prądem stałym CCS, dzięki czemu do jednego gniazdka podłączymy zarówno ładowarkę AC i DC.

2. ŁADOWANIE SAMOCHODÓW PRĄDEM ZMIENNYM AC TYP 1

Charakterystyczne dla kabli typu 1 jest posiadanie wtyczki typu 1 po jednej stronie, i typu 2 po drugiej stronie. Ten rodzaj gniazda/wtyczki pochodzi z Ameryki Północnej, ale można go jeszcze znaleźć w niektórych autach i w Azji i w Europie. Typ 1dostarcza wyłącznie prąd przemienny jedno lub dwufazowy i umożliwia ładowanie mocami 1,93 kW, 7,2 kW, 7,68 kW lub max 1,92 kW.

Po ostatnich modyfikacjach podniesienia napięcia ten rodzaj gniazda dostarczy od 36-90 kW.