Blog

Wszystko, co musisz wiedzieć o odbiorach UDT

Wszystko, co musisz wiedzieć o odbiorach UDT

Obsługa stacji ładowania pojazdów oraz przygotowanie dokumentacji i badanie UDT to dwie kwestie, które rodzą wiele wątpliwości wśród przyszłych właścicieli punktów, w których można naładować pojazd elektryczny. Podpowiadamy, jakie funkcjonalności powinien mieć dobry system do zarządzania i rozliczeń sesji ładowania samochodów, a także wyjaśniamy najważniejsze zasady, związane z uzyskaniem akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego.

Nowoczesnych stacji ładujących pojazdy jest w Polsce coraz więcej. Stawiają na nie już nie tylko największe firmy, ale również gminy czy użytkownicy indywidualni. Podstawą niezawodnej oraz wygodnej w obsłudze infrastruktury tego typu punktów jest oprogramowanie do zarządzania stacją ładującą pojazdy. Dzięki niemu właściciel może w komfortowy sposób sterować daną stacją i monitorować jej pracę. Z kolei użytkownik ma łatwy dostęp do obsługi punktu oraz systemu rozliczeń sesji ładowania pojazdów z poziomu aplikacji na telefon lub przeznaczonej do tego strony internetowej. Jakie funkcjonalności ma profesjonalne oprogramowanie do zarządzania stacją ładującą?

Obsługa stacji ładowania pojazdów z panelu administratora

Właściciel stacji, dzięki zaawansowanemu systemowi, może przede wszystkim bez konieczności odwiedzania danego punktu przeprowadzać diagnostykę, aktualizację oprogramowania oraz ewentualne naprawy. Opcje te gwarantują nieustanną dostępność ładowarki dla użytkowników – nie ma problemów z przerwami w jej funkcjonowaniu.

Administrator ma również możliwość zdalnej regulacji maksymalnego obciążenia danego stanowiska, wyłączenia go, uruchomienia lub zarezerwowania dla danej osoby. Skalowalny system przewiduje opcję dodawania nowych ładowarek, a także z jego pomocą można monitorować pracę każdego urządzenia, zarządzać energią i sprawdzać konta użytkowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, by poprzez zdalny system rozliczeń stacji ładowania pojazdów ustalić indywidualne stawki opłat za kW energii, a także koszty parkowania dla wybranych urządzeń.

Funkcjonalność oprogramowania do zarządzania stacją ładującą

Nowoczesny system online to duża wygoda dla wszystkich osób, które korzystają z punktów ładowania np. samochodów. Za pomocą smartfonu lub strony internetowej można szybko wybrać np. najbliższe urządzenie, sprawdzić czy jest dostępne w określonym terminie oraz zapisać się do kolejki. Użytkownik otrzymuje m.in. informacje o czasie pozostałym do zakończenia rezerwacji wskazanej ładowarki, a także ewentualnych pracach administracyjnych.

Za pomocą oprogramowania użytkownik może ustalić czas ładowania, a następnie włączyć je lub wyłączyć. W dowolnym momencie odcina zasilanie od swojego pojazdu, dzięki czemu zyskuje pełną kontrolę nad kosztami ładowania. Płatności dokonuje się poprzez aplikację lub stronę internetową, wykorzystując system rozliczeń sesji ładowania pojazdów. Transakcje są szybkie oraz całkowicie bezpieczne. W dowolnym momencie można przejrzeć także historię płatności i poszczególnych sesji ładowania.

Stacja ładująca pojazdy a odbiór Urzędu Dozoru Technicznego

Utworzenie punktu, który będzie służył do ładowania samochodów elektrycznych wymaga m.in. przygotowania dokumentacji UDT i uzyskania odpowiedniej zgody na działanie instalacji. Każde urządzenie musi zostać dopuszczone do eksploatacji. Za brak akceptacji UDT grożą wysokie kary. Wymóg ten nie dotyczy prywatnych stacji ładowania oraz punktów nieogólnodostępnych o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW.

Badanie UDT musi zostać przeprowadzone zarówno w przypadku oddania nowego urządzenia do eksploatacji (badanie techniczne wstępne), jak i już istniejącej stacji, która została poddana modernizacji bądź naprawie (badanie techniczne eksploatacyjne).

Wiele osób często pyta: ile czeka się na uprawnienia UDT? Badanie zostanie wykonane po złożeniu odpowiedniego wniosku w terminie do 30 dni. Jest ono przeprowadzane w obecności właściciela danego punktu lub osoby upoważnionej do eksploatacji stacji. Szczegółowa kontrola to przede wszystkim gwarancja bezpiecznego użytkowania punktu ładowania.

Wniosek UDT i inne istotne dokumenty

Odbiory UDT wiążą się niestety z koniecznością przygotowania dość obszernej dokumentacji. Sam wniosek nie wystarczy. Oprócz niego urząd musi otrzymać jeszcze dziewięć innych załączników. To m.in.: opis techniczny urządzenia, schemat zasilania, poświadczenie prawidłowości montażu, instrukcje serwisowe czy opinia związana z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Ostatni z wymienionych załączników może stanowić pewne wyzwanie. Opinia strażacka potrzebna do przygotowania dokumentacji jest wystawiana przez wyspecjalizowanego rzeczoznawcę, a w naszym kraju niewiele osób ma uprawnienia związane ze stacjami elektrycznymi. Gdy już znajdziemy właściwą osobę, trzeba liczyć się z dość wysokim kosztem przygotowania opinii.

Warto wspomnieć również o cenie samego badania UDT. Jednorazowa opłata wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, czyli aktualnie ok. 800 zł. Po dopełnieniu wszystkich formalności i pokryciu kosztów zostaje przeprowadzony odbiór UDT. Protokół badania z pozytywnym wynikiem uprawnia do eksploatowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.